d
Follow us
  >  Konqresin Təşkilat Komitəsi
Konqresin Təşkilat Komitəsi

Konqresin həmsədrləri

Prof. Dr. Arif Əfəndiyev,

Dos. Dr. Ramin Bayramlı

Konqresin sədr müavinləri

Dos. Dr. Mehman Quliyev

TüFD. Dr. Yavər Hacısoy

Konqresin elmi katibləri

Dr. Bayram Taqiyev
Dr. Əfsanə Məmmədova

Üzvlər

Dr. Taleh Əliyev (Azərbaycan)
Prof. Dr. Gülnarə Əzizova (Azərbaycan)
Prof. Dr. Həqiqət Qədirova (Azərbaycan)
Dr. Ağarza Ağayev (Azərbaycan)
Dr. Camal Musayev (Azərbaycan)
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu (Türkiyə)
Dr. E. Cüneyt Canbulat (Türkiyə)
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin (Türkiyə)
Prof. Dr. Banu Sancak (Türkiyə)
Dos. Dr. Tuğba Kula Atik (Türkiyə)
Prof. Dr. Nuran Esen (Türkiyə)
Dos. Dr. Osman Sezer Cirit (Türkiyə)
Prof. Dr. Nurver Ülger (Türkiyə)
Mik. Müt. Pervin Özlem Balcı (Türkiyə)
Prof. Dr. Sebahat Aksaray (Türkiyə)
Prof. Dr. Bülent Gürler (Türkiyə)
Prof. Dr. Tutku Soyer (Türkiyə)
Prof. Dr. Dolunay Gülmez (Türkiyə)